W tym tygodniu Wójt Gminy Krzysztof Woźniak podpisał z Marszałkiem Województwa Witoldem Stępniem umowę na dofinansowanie inwestycji pod nazwą „Rozbudowa zbiorczej oczyszczalni ścieków oraz dobudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Zadzim”, w ramach naboru dla operacji typu „Gospodarka wodno – ściekowa”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 prowadzonym przez Urząd Marszałkowski w Łodzi. Całkowity koszt zadania wynosił będzie 3 089 574,09 złotych, z czego pozyskana kwota dofinansowania stanowi 1 846 208,00 zł !!! Realizacja tak dużej inwestycji przy ciągłych spłatach zobowiązań z lat poprzednich wymaga wzmożonego wysiłku organizacyjnego, wiedzy i doświadczenia władz gminy oraz wszystkich pracowników. Pozyskane przez Gminę środki na inwestycje wodno – kanalizacyjne to tak naprawdę jedyna szansa, którą nasz samorząd doskonale wykorzystał.

 

plakat.jpg

Procedura rekrutacji do służby w Policji ma charakter ciągły i konkursowy. Oznacza to, że dokumenty są przyjmowane przez cały rok, natomiast charakter konkursowy wynika z faktu, iż w w trakcie postępowania kandydat uzyskuje z czterech etapów (test wiedzy, ocena sprawności fizycznej, test psychologiczny oraz rozmowa kwalifikacyjna) określoną ilość punktów. Im więcej punktów zdobędzie kandydat, tym wyżej znajduje się na liście rankingowej po zakończeniu całej procedury.

Nazwa biura: IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych Oddział w Poznaniu
OSTRZEŻENIE Nr 37
Zjawisko/Stopień zagrożenia: Burze z gradem/1
Obszar: województwo łódzkie
Ważność: od godz. 13:00 dnia 21.07.2017 do godz. 21:00 dnia 21.07.2017
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 20 mm do 30 mm, lokalnie na wschodzie województwa do 40 mm oraz porywami wiatru do 70 km/h. Mniejsza intensywność zjawisk na zachodzie województwa. Lokalnie grad.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%
Uwagi: Brak.

WIELKOGABARYTY 2017 r


Urząd Gminy w Zadzimiu informuje, że w dniach 19 i 21 lipca 2017 r. na terenie Gminy Zadzim odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.


Harmonogram

19.07.2017 r. (środa)
Sołectwa: Adamka, Bratków, Charchów Księży, Charchów Pański, Dąbrówka, Grabina, Marcinów, Pałki, Ralewice, Rzechta Drużbińska, Rzeczyca, Skęczno, Wola Flaszczyna, Wyrębów, Wola Zaleska, Zadzim

21.07.2017 r. (piątek)
Sołectwa: Bąki, Bogucice, Chodaki, Dzierzązna, Górki Zadzimskie, Iwonie, Jeżew, Kłoniszew, Kraszyn, Małyń, Otok, Pietrachy, Piotrów, Ruda Jeżewska, Stefanów, Wierzchy, Zygry, Żerniki

Szczegółowe informacje dotyczące odbioru powyższych odpadów będzie można uzyskać w Urzędzie Gminy Zadzim, pok. nr 9 tel. 043 6786160

Podczas zbiórki odbierane będą następujące rodzaje odpadów:

  • odpady wielkogabarytowe (wersalki, tapczany, łóżka, fotele, elementy stolarki, dywany, wykładziny);
  • zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne (telewizory, monitory);
  • zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne (pralki, odkurzacze, drukarki, radia);
  • urządzenia zawierające freony lodówki);

 

Uwaga: Zbiórka nie obejmuje odpadów powstałych w trakcie prowadzonej działalności gospodarczej, opon od ciągników, przyczep i maszyn rolniczych.

Odpady będą zbierane od godziny 6:00 i należy je zgromadzić przy drodze utwardzonej do której jest swobodny dojazd.