Pani Teresie Jaworskiej
Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Zygrach
wyrazy szczerego współczucia
z powodu śmierci

Brata

składają :
Krzysztof Woźniak
Wójt Gminy Zadzim
z Pracownikami

Piotr Trybura
Przewodniczący Rady Gminy w Zadzimiu
z Radnymi

 

Do aplikowania o środki zapraszamy organizacje rejestrowe:

  • stowarzyszenia,
  • fundacje,
  • koła gospodyń wiejskich,
  • kluby sportowe,
  • ochotnicze straże pożarne

z obszaru gmin: Poddębice, Zadzim, Szadek, Zduńska Wola i Zapolice.