Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zadzimiu informuje, że od dnia 1 sierpnia 2017 r. przyjmowane są wnioski o ustalenie prawa do:

  • świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres 2017/2018 trwający od 01.10.2017 r. do 30.09.2018 r.;
  • świadczeń wychowawczych (500+) na nowy okres 2017/2018 trwający od 01.10.2017 r. do 30.09.2018 r.;
  • świadczeń rodzinnych, tj., zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami do zasiłku rodzinnego oraz specjalnego zasiłku opiekuńczego na nowy okres zasiłkowy 2017/2018 trwający od 01.11.2017 r. do 31.10.2018 r.

Szczegóły na stronie www.gops.gminazadzim.pl