Miło jest nam poinformować, że złożony przez Gminę Zadzim wniosek na zadanie pod nazwą „Przebudowa miejsca rekreacji we wsi Wierzchy” do Lokalnej Grupy Działania „PODKOWA” w ramach naboru dla operacji „Wsparcie na wdrażanie strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, został pozytywnie zaopiniowany i przyjęty do realizacji.


W ramach zadania zamierzamy wykonać:

1. plac zabaw;

2. nowe oświetlenie parku i placu;

3. nowe chodniki z kostki brukowej;

4. nowe ławki i kosze;

5. utwardzenie terenu pod parking;

 

Całkowity koszt zadania wynosił będzie 210 063,29 złotych, z czego pozyskana kwota dofinansowania stanowi 133 663,27 zł. Wykonanie planuje się do końca czerwca 2018 roku.

Realizacja powyższego projektu przyczyni się do zmiany wizerunku wsi i poprawy bezpieczeństwa mieszkańców. Dzieci z Wierzchów i okolic będą miały możliwość bezpłatnego korzystania z nowego placu zabaw, a mieszkańcy przybywający do Kościoła Parafialnego p.w. Św. Mikołaja zyskają estetyczny i lepiej oświetlony teren przed świątynią.