Szanowni Dyrektorzy, Nauczyciele i Pracownicy Oświaty,
z okazji Dnia Edukacji Narodowej,
składam Państwu serdeczne podziękowania za całoroczną pracę, wyrozumiałość, zaangażowanie i codzienny trud włożony w wychowanie młodego pokolenia.

Życzę Państwu wielu sukcesów zawodowych i osobistych, twórczych inicjatyw i przede wszystkim satysfakcji z pełnionej misji. Szczególne życzenia kieruję do nauczycieli emerytów, którzy swoje życie zawodowe poświęcili edukacji dzieci i młodzieży. Życzę dużej aktywności i chęci uczestnictwa w życiu społecznym oraz poczucia bycia potrzebnymi w rodzinie i w gronie młodszych pedagogów.

Niech Dzień Edukacji Narodowej oraz wszystkie inne dni w roku szkolnym będą radosne, spokojne, pełne zadowolenia, ale i odpowiedzialności za edukację, a także wychowanie tych, którzy są nadzieją i przyszłością naszego narodu.

Z wyrazami szacunku
Krzysztof Woźniak
Wójt Gminy Zadzim