KURENDA

Uprzejmie informuję, iż rolnicy z terenu Gminy Zadzim u których wystąpiły szkody spowodowane huraganem (sady produkcyjne, kukurydza) mogą składać wnioski do Urzędu Gminy w Zadzimiu w celu dokonania lustracji przez komisję ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych od 20 października 2017r.
Niniejszym zaznaczam, iż załącznikiem do wniosku jest ksero wniosku o płatności bezpośrednie na rok 2017 oraz ksero polisy ubezpieczeniowej (jeśli była zawarta).

Podkreślam, iż podstawą do szacowania strat w uprawie – kukurydza niezbędne do przeprowadzenia lustracji przez komisję jest, aby uprawa pozostawała wciąż na polu.

Urząd Gminy w Zadzimiu na chwilę obecną nie posiada informacji z jakiej formy pomocy będą mogli skorzystać rolnicy u których wystąpiły szkody.

Szczegółowe informację związane z procedurą szacowania strat można uzyskać pod numerem tel. (43)678-61-60 lub w pokoju nr 3 w Urzędzie Gminy w Zadzimiu.

 

Wójt Gminy Zadzim

/-/ Krzysztof Woźniak