Rodzinie i Bliskim

szczere wyrazy współczucia

z powodu śmierci

Druha Mirosława Bratka

Członka Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Zadzimiu,

Prezesa OSP Grabina

składa

Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Zadzimiu

i wszyscy Druhowie z terenu Gminy Zadzim