Wójt Gminy Zadzim
ogłasza konkurs na wolne stanowisko

Kierownik
w Gminnej Bibliotece Publicznej w Zadzimiu

Szczegóły ogłoszenia