Do aplikowania o środki zapraszamy organizacje rejestrowe:

  • stowarzyszenia,
  • fundacje,
  • koła gospodyń wiejskich,
  • kluby sportowe,
  • ochotnicze straże pożarne

z obszaru gmin: Poddębice, Zadzim, Szadek, Zduńska Wola i Zapolice.