Urząd Gminy w Zadzimiu informuje, że w dniach 01.10.2018r. do 15.10.2018r. można dokonać sprawdzenia czy wyborca został uwzględniony w spisie wyborców.

Udostępnienie spisu następuje na pisemny wniosek złożony na formularzu przewidzianym w Rozporządzeniu MSWiA z dnia 27.07.2011r. w Urzędzie Gminy w Zadzimiu pokój nr 4.

Na złożony przez wnioskodawcę wniosek udzielona jest również odpowiedź pisemna.