Resort Środowiska zachęca mieszkańców Polski do działań ograniczających emisję szkodliwych dla zdrowia i środowiska zanieczyszczeń powietrza.

W ramach rządowego programu „Czyste Powietrze” można ubiegać się o uzyskanie wsparcia finansowego przez osoby fizyczne, właścicieli domów jednorodzinnych na ocieplenie domu, wymianę okien czy na wymianę starego, wysoko-emisyjnego kotła grzewczego. Wysokość dofinansowania w przypadku dotacji wynosi od 30 do 90 % kosztów kwalifikowanych inwestycji, w zależności od dochodu na osobę w gospodarstwie domowym. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi nawet 53 tys zł.

Wszystkich zainteresowanych pozyskaniem środków finansowych w ramach ww. Programu zapraszamy na otwarte spotkanie edukacyjno - informacyjne 11 października 2018 (czwartek) o godz. 18 w Zespole Szkół w Zadzimiu (sala gimnastyczna), na którym ekspert z Ministerstwa Środowiska przedstawi tryb i zasady udzielania dofinansowania.