Urząd Gminy w Zadzimiu informuje, że na podstawie komunikatu Wojewody Łódzkiego z dnia 27.09.2018 r. i po aktualizacji danych w Monitoringu Suszy Rolniczej na terenie gminy Zadzim komisja będzie mogła dokonać korekty w już sporządzonych protokołach, w celu oszacowania wysokość szkód powstałych w uprawie ziemniaka. W związku z powyższym prosimy zainteresowanych rolników którzy mają jeszcze nie zebrane uprawy ziemniaków o zgłoszenie się do Urzędu Gminy w Zadzimiu, pok. nr 6 celem zgłoszenia do doszacowania powyższych upraw. Termin zgłoszenia strat ustala się do 8 października 2018 r.