Strażacy z OSP Zygry wykonują największą ilość akcji ratunkowych i gaśniczych na terenie naszej gminy. Ich samochód bojowy STAR 266 to już staruszek. Bywało, że odmawiał posłuszeństwa. Druhowie byli jednak zdeterminowani i sami rozpoczęli zbiórkę pieniędzy na zakup samochodu, którego koszt to niebagatela 1 097 160,00 zł. Finansowanie z wielu źródeł zapewnione zostało dzięki operatywnemu działaniu i koordynacji Wójta Gminy oraz pomocy innych, życzliwych osób: Komendanta Głównego PSP, Wojewódzkiego Komendanta PSP w Łodzi, Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Łodzi, Posła Piotra Polaka. Samorząd gminny dołoży do zakupu nowego pojazdu jedynie kwotę 140 000 zł, co stanowi niecałe13% wartości samochodu.

Jednostka wzbogaci się o najnowocześniejszy, ciężki samochód bojowy realizowany na podwoziu Scanii, najnowszej generacji i najnowszym modelem kabiny CrewCab. Strażacy na czele z prezesem Kazimierzem Dudczakiem, przy pomocy pracowników urzędu gminy i PSP, sprawnie przeprowadzili proces przetargowy, w wyniku którego wyłoniono dostawcę samochodu: firmę Wawrzaszek ISS – czołowego producenta tego typu pojazdów w kraju.

Wszyscy cieszymy się tym sukcesem!

 

 https://www.youtube.com/watch?time_continue=54&v=eqoVOpn9hLI