Druhowi

Szczepanowi Aniołkiewiczowi

Prezesowi OSP Wierzchy

wyrazy głębokiego współczucia

z powodu śmierci

Matki

składają :

 

Wójt Gminy Zadzim

z pracownikami

 

Przewodniczący Rady Gminy w Zadzimiu

 z radnymi

 

 Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Zadzimiu