Drukuj

W  związku z panującymi wysokimi temperaturami  zwracam się z uprzejmą prośbą do mieszkańców Gminy Zadzim o  oszczędne i racjonalne korzystanie z wody.

 Utrzymujący się przez dłuższy okres zwiększony pobór wody może w skrajnych  przypadkach doprowadzić do pogorszenia jakości świadczonych usług, a nawet awarii i przerw w dostawach wody.

W związku z powyższym apeluję  o ograniczenie korzystania z wody w szczególności na

W trosce o dobro wszystkich mieszkańców gminy oraz przybyłych gości, proszę o podejście ze zrozumieniem do niniejszego apelu.