W niedzielę 15 września br.  Panie z Ralewic i Rzeczycy obchodziły jubileusz 85 –lecia działalności Koła Gospodyń Wiejskich i 20 rocznicę utworzenia Zespołu Śpiewaczego „Kaliny”.  Do strażnicy w Ralewicach licznie przybyli przedstawiciele władz wojewódzkich, powiatowych i gminnych , zespoły śpiewacze, stowarzyszenia, delegacje KGW z terenu gminy, strażacy, przedsiębiorcy, sympatycy i mieszkańcy. Przewodnicząca KGW i Zespołu śpiewaczego „Kaliny”-  Irmina Wesołowska serdecznie powitała wszystkich zgromadzonych.

Przedstawiła  bogatą historię  działalności koła na przestrzeni 85 lat.

 Pierwsze zebranie KGW odbyło się w Szkole Podstawowej w Ralewicach. Przewodniczącą została pani Helena Nykiel, która z niewielkimi przerwami pełniła tę funkcję do 1979 r. Jednym z pierwszych działań grupy 10 kobiet zrzeszonych w kole była prenumerata czasopisma „Przodownica” . Przez pierwsze lata zebrania odbywały się w mieszkaniach członkiń. Czytano na nich artykuły z fachowej literatury, urządzano pogadanki na temat hodowli drobiu, warzywnictwa, racjonalnego żywienia oraz zdrowia i higieny. Na przestrzeni lat do koła wstępowały kolejne gospodynie z Ralewic i Rzeczycy. KGW współpracowało miedzy innymi z Kółkiem Rolniczym, OSP i Komitetem Rodzicielskim przy Szkole Podstawowej w Ralewicach. Koło było również członkiem Spółdzielni Spożywców i Kasy Stefczyka, gdzie lokowano skromne fundusze ze składek i dochody z organizowanych przedstawień amatorskich. Do 1939 roku KGW choć jeszcze niezbyt liczne pracowało bardzo aktywnie. Organizowano kursy gotowania,  żywienia i higieny mieszkań. W okresie letnim istniała „ochronka” czyli dzieciniec. Członkinie uczestniczyły w konkursach ogródków warzywnych, poletek kukurydzy, chowu kurcząt itp., organizowane były wycieczki np. do szkoły rolniczej w Popowie czy na wystawę dorobku kulturalnego Polski do Liskowa.

Wybuch II wojny światowej spowodował zawieszenie działalności KGW. Po zakończeniu działań wojennych koło reaktywowano. Kobiety znowu aktywnie uczestniczyły w życiu społecznym i kulturalnym wsi i całej gminy, organizowały Dzień Kobiet, brały udział w dożynkach i innych gminnych wydarzeniach. Lata siedemdziesiąte były okresem świetności, wówczas do KGW należały 72 gospodynie z Ralewic i Rzeczycy. W 1979 roku Pani Helena Nykiel ze względu na stan zdrowia zrezygnowała z pełnienia funkcji przewodniczącej. Nową przewodniczącą została pani Irmina Wesołowska, która do dnia dzisiejszego sprawuje tę funkcję. Młoda i pełna zapału przewodnicząca idąc za przykładem poprzedniczki organizowała zabawy taneczne, z których dochód był przeznaczany na organizację wycieczek krajoznawczych i  inne cele kulturalno-oświatowe. Dużym zainteresowaniem cieszyły się wówczas kursy kroju i szycia.

Kolejną przełomową datą w działalności Koła był ogłoszony w grudniu 1981 roku Stan wojenny. Zakaz organizowania zabaw i zgromadzeń w bardzo dużym stopniu ograniczył działalność koła.  Na zahamowanie funkcjonowania KGW wpływ miały również zmiany gospodarcze po roku 1983. W ich wyniku wprowadzono między innymi wolnorynkową sprzedaż piskląt. Gospodynie już nie musiały należeć do KGW żeby w dowolnym terminie i czasie nabyć kurczęta.

W 1990 roku zrodziła się nowa inicjatywa utworzenia przy KGW zespołu śpiewaczego.

Na początku zawiązały się dwa zespoły „Kaliny” i „Maliny”, z których po pewnym czasie pozostał jeden Zespół Śpiewaczy „Kaliny”.

Podczas dwudziestoletniej działalności zespół śpiewaczy prezentował się na wielu scenach podczas imprez wojewódzkich powiatowych i gminnych. Ma na swoim koncie wyjazdy zagraniczne do Serbii i Chorwacji. Dziś Panie mogą pochwalić się wieloma sukcesami i nagrodami  zdobytymi na  festiwalach i konkursach zespołów ludowych, gdzie zawsze promuje rodzimy folklor i naszą gminę. 

 

Wszyscy zgromadzeni na uroczystości gratulowali jubilatkom osiągnięć w pielęgnowaniu folkloru, obyczajów i kultury ludowej. Samorząd Gminy Zadzim na uroczystości  reprezentowali : Wójt Gminy Krzysztof Woźniak i Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Warycha z delegacją radnych. Wójt na ręce przewodniczącej Irminy Wesołowskiej złożył wszystkim członkiniom KGW wyrazy wdzięczności za aktywną działalność i wytrwała pracę społeczną służącą rozwojowi oraz kształtowaniu tożsamości kulturowej mieszkańców. Zespołowi Śpiewaczemu „Kaliny” pogratulował dotychczasowych sukcesów i dokonań. Podziękował za współpracę, za promowanie naszej gminy i udział w uroczystościach i gminnych obchodach świąt państwowych. Na pamiątkę panie otrzymały  upominki.

Zespół Śpiewaczy „Kaliny” pięknym śpiewem podziękował wszystkim przybyłym za życzenia i prezenty. Na Zakończenie  gościnnie wystąpił Zespół „Bałdrzychowianie”

 

Życzymy KGW Ralewice i Rzeczyca oraz Zespołowi śpiewaczemu „Kaliny” wielu sukcesów i zadowolenia na kolejne lata owocnej działalności na rzecz lokalnego środowiska i całej Gminy Zadzim.

 

DSC_0112.jpgDSC_0116.jpgDSC_0121.jpgDSC_0123.jpgDSC_0134.jpgDSC_0136.jpgDSC_0138.jpgDSC_0145.jpgDSC_0160.jpgDSC_0162.jpgDSC_0166.jpgDSC_0171.jpgDSC_0188.jpgDSC_0192.jpgDSC_0195.jpgDSC_0206.jpgDSC_0208.jpgDSC_0209.jpgDSC_0245.jpgDSC_0248.jpg