Informacje dla przedsiębiorców dotyczące zasad eksportu, importu oraz formalności celnych w przypadku bezumownego Brexitu.

Materiał informacyjny MRiRW na temat procedur kontroli i mechanizmów administrowania handlem, które zaczną obowiązywać, w scenariuszu bezumownego Brexitu w obrocie towarami rolno-spożywczymi ze Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

Szczegóły na stronie https://www.gov.pl/web/rolnictwo/co-po-bezumownym-brexicie