Zapraszamy rolników po odbiór wszystkich protokołów z szacowania strat w uprawach spowodowanych niekorzystnym zjawiskiem atmosferycznym tj. suszą. Protokóły można odbierać w Urzędzie Gminy w Zadzimiu pok. Nr 3 w godz. 8.00-16.00.