Pani

Halinie Napieraj

szczere wyrazy współczucia

z powodu śmierci

Brata

składają

Wójt Gminy Zadzim

z Pracownikami Urzędu Gminy i GOPS

Przewodniczący Rady Gminy w Zadzimiu

z Radnymi