Drukuj

 

Informujemy, że zakończono realizację małych projektów lokalnych w miejscowościach Wierzchy, Zalesie i Ralewice. Projekty współfinansowano z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego. W ramach pozyskanych środków wykonano:

  1. Sołectwo Wierzchy- „Adaptacja budynku strażnicy OSP w Wierzchach na świetlicę wiejską”,
  2. Sołectwo Otok - „Budowa altany grillowej przy strażnicy OSP w Zalesiu”,
  3. Sołectwo Ralewice - „Termomodernizacja części budynku strażnicy OSP w Ralewicach   przeznaczonego na spotkania integracyjne mieszkańców”.