W związku z wejściem w życie znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która wprowadza obowiązek selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych, przedstawiamy ulotkę z zasadami prawidłowej segregacji odpadów.

Ulotka-segregacja2019.jpg