WIELKOGABARYTY 2016 r


Urząd Gminy w Zadzimiu informuje, że w dniach 21 i 22 lipca 2016 r. na terenie Gminy Zadzim odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.


Harmonogram

21.07.2016 r. (czwartek)
Sołectwa: Adamka, Bratków, Charchów Księży, Charchów Pański, Dąbrówka, Grabina, Marcinów, Pałki, Ralewice, Rzechta Drużbińska, Rzeczyca, Skęczno, Wola Flaszczyna, Wyrębów, Wola Zaleska, Zadzim

22.07. 2015 r. (piątek)
Sołectwa: Bąki, Bogucice, Chodaki, Dzierzązna, Górki Zadzimskie, Iwonie, Jeżew, Kłoniszew, Kraszyn, Małyń, Otok, Pietrachy, Piotrów, Ruda Jeżewska, Stefanów, Wierzchy, Zygry, Żerniki

Szczegółowe informacje dotyczące odbioru powyższych odpadów będzie można uzyskać w Urzędzie Gminy Zadzim, pok. nr 9 tel. 043 6786160

Podczas zbiórki odbierane będą następujące rodzaje odpadów:

  • odpady wielkogabarytowe (wersalki, tapczany, łóżka, fotele, elementy stolarki, dywany, wykładziny);
  • zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne (telewizory, monitory);
  • zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne (pralki, odkurzacze, drukarki, radia);
  • urządzenia zawierające freony lodówki);


Uwaga: Zbiórka nie obejmuje odpadów powstałych w trakcie prowadzonej działalności gospodarczej, opon od ciągników, przyczep i maszyn rolniczych.

Odpady będą zbierane od godziny 6:00 i należy je zgromadzić przy drodze utwardzonej do której jest swobodny dojazd.