Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 8

Nazwa biura: IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Poznaniu

Zjawisko/stopień zagrożenia: Oblodzenie/ 1

Obszar: województwo łódzkie, powiat poddębicki

Ważność: od godz. 04:00 dnia 05.02.2020 do godz. 10:00 dnia 05.02.2020

Przebieg: Prognozuje się zamarzanie mokrych nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu, deszczu ze śniegiem lub śniegu. Temperatura minimalna     od -2°C do 0°C, temperatura minimalna gruntu od -3°C do 0°C.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%):80%

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Łodzi zaprasza do udziału w bezpłatnym spotkaniu informacyjnym pn. „Pozyskaj środki na rozwój infrastruktury opieki społecznej. Omówienie zasad naboru w ramach Działania VII.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020”.

Spotkanie informacyjne odbędzie się:

  • 10 luty 2020 r. w godz. 12:00 – 14:00 (rejestracja od godz. 11:45) w sali konferencyjnej Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Łodzi, ul. Moniuszki 7/9, I piętro. (termin rekrutacji do 5 lutego 2020 r.).

W przypadku chęci wzięcia udziału w spotkaniu informacyjnym, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego wraz z niniejszą informacją pod przyciskiem „Weź udział”. Informujemy o możliwości zapewnienia tłumacza języka migowego podczas spotkania. Potrzebę taką wystarczy zaznaczyć
w formularzu zgłoszeniowym, który jest dostępny na stronie: https://rpo.lodzkie.pl/szkolenia-pife/item/4018-spotkanie-informacyjne-dotyczace-pozyskiwania-srodkow-na-rozwoj-infrastruktury-opieki-spolecznej. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w spotkaniu decydować będzie kolejność zgłoszeń.
W przypadku pytań prosimy o kontakt z organizatorem.

Od 3 lutego br rozpoczyna się pierwszy termin składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

  •  od 3 lutego 2020 r. do 02 marca 2020 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r.,
  •  od 3 sierpnia 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2020 r. do 31 lipca 2020 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2020 r

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2020 r. wynosi:

  • 100,00 zł * ilość ha użytków rolnych
  • oraz 30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

Pieniądze wypłacane będą w terminach:

1 - 30 kwietnia 2020 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie

1 - 30 października 2020 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Szczegóły na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/zwrot-podatku-akcyzowego

 

Zadzim, dn. 20.01.2020 r.

KURENDA

Urząd Gminy w Zadzimiu informuje, że w związku ze zmianą ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2019 poz. 2010) oraz zmianą przez Radę Gminy w Zadzimiu wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wszyscy właściciele nieruchomości są zobowiązani do złożenia nowej deklaracji w terminie do dnia 10 lutego 2020 r.

Druki nowych deklaracji dostępne są u sołtysów, w Urzędzie Gminy Zadzim – pok. Nr 12 oraz na stronie internetowej https://zadzim.bip.gov.pl w zakładce Wzory dokumentów i wysokość opłat -> Gospodarka odpadami komunalnymi