Nazwa biura : IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Poznaniu

Zjawisko/stopień zagrożenia:  Silna mgła/ 1

Obszar:  województwo łódzkie, powiat poddębicki

Ważność:  od godz. 23:00 dnia 22.10.2019 do godz. 10:00 dnia 23.10.2019

Przebieg:  Prognozuje się na przeważającym obszarze gęste mgły ograniczające widzialność poniżej 200 m.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%) : 80%

Uwagi : Brak.

Pani

Halinie Napieraj

szczere wyrazy współczucia

z powodu śmierci

Brata

składają

Wójt Gminy Zadzim

z Pracownikami Urzędu Gminy i GOPS

Przewodniczący Rady Gminy w Zadzimiu

z Radnymi

Zapraszamy rolników po odbiór wszystkich protokołów z szacowania strat w uprawach spowodowanych niekorzystnym zjawiskiem atmosferycznym tj. suszą. Protokóły można odbierać w Urzędzie Gminy w Zadzimiu pok. Nr 3 w godz. 8.00-16.00.

 

Informacje dla przedsiębiorców dotyczące zasad eksportu, importu oraz formalności celnych w przypadku bezumownego Brexitu.

Materiał informacyjny MRiRW na temat procedur kontroli i mechanizmów administrowania handlem, które zaczną obowiązywać, w scenariuszu bezumownego Brexitu w obrocie towarami rolno-spożywczymi ze Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

Szczegóły na stronie https://www.gov.pl/web/rolnictwo/co-po-bezumownym-brexicie