Nazwa biura: IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych Oddział w Poznaniu
OSTRZEŻENIE Nr 37
Zjawisko/Stopień zagrożenia: Burze z gradem/1
Obszar: województwo łódzkie
Ważność: od godz. 13:00 dnia 21.07.2017 do godz. 21:00 dnia 21.07.2017
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 20 mm do 30 mm, lokalnie na wschodzie województwa do 40 mm oraz porywami wiatru do 70 km/h. Mniejsza intensywność zjawisk na zachodzie województwa. Lokalnie grad.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%
Uwagi: Brak.

WIELKOGABARYTY 2017 r


Urząd Gminy w Zadzimiu informuje, że w dniach 19 i 21 lipca 2017 r. na terenie Gminy Zadzim odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.


Harmonogram

19.07.2017 r. (środa)
Sołectwa: Adamka, Bratków, Charchów Księży, Charchów Pański, Dąbrówka, Grabina, Marcinów, Pałki, Ralewice, Rzechta Drużbińska, Rzeczyca, Skęczno, Wola Flaszczyna, Wyrębów, Wola Zaleska, Zadzim

21.07.2017 r. (piątek)
Sołectwa: Bąki, Bogucice, Chodaki, Dzierzązna, Górki Zadzimskie, Iwonie, Jeżew, Kłoniszew, Kraszyn, Małyń, Otok, Pietrachy, Piotrów, Ruda Jeżewska, Stefanów, Wierzchy, Zygry, Żerniki

Szczegółowe informacje dotyczące odbioru powyższych odpadów będzie można uzyskać w Urzędzie Gminy Zadzim, pok. nr 9 tel. 043 6786160

Podczas zbiórki odbierane będą następujące rodzaje odpadów:

  • odpady wielkogabarytowe (wersalki, tapczany, łóżka, fotele, elementy stolarki, dywany, wykładziny);
  • zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne (telewizory, monitory);
  • zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne (pralki, odkurzacze, drukarki, radia);
  • urządzenia zawierające freony lodówki);

 

Uwaga: Zbiórka nie obejmuje odpadów powstałych w trakcie prowadzonej działalności gospodarczej, opon od ciągników, przyczep i maszyn rolniczych.

Odpady będą zbierane od godziny 6:00 i należy je zgromadzić przy drodze utwardzonej do której jest swobodny dojazd.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa
Oddział w Poddębicach

KOMUNIKAT O ZAGROŻENIU UPRAW ROŚLIN

 

Województwo: Łódzkie
Powiat: Poddębicki
Agrofag: Mączniak rzekomy dyniowatych
Roślina: Ogórek
Data publikacji komunikatu: 14.07.2017 r.

PGE DYSTRYBUCJA S.A. ODDZIAŁ ŁÓDŹ

Rejon Energetyczny Sieradz informuje swoich odbiorców o planowych przerwach w dostawie energii elektrycznej dla miejscowości zasilanych z niżej wymienionych stacji transformatorowych:

-21.07.2017r. godz. 9-12 Chodaki (stacja 3-0153)

 

Informujemy, że z przyczyn niezależnych od RE Sieradz może nie dojść do wyłączeń w wyżej podanych terminach.

Zamieszczona informacja znajduje się na firmowej stronie: www.pgedystrybucja.pl.

     Informacje o w/w przerwach można uzyskać pod numerem tel. 991 wybierając odpowiednią opcję.