Zakończyła się kolejna inwestycja p.n. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów w miejscowości Marcinów, Gmina Zadzim”. W ramach zadania na odcinku o długości 0,999 km wykonano podbudowę z destruktu pofrezowego, nawierzchnię asfaltową o szerokości 3,5 m oraz pobocza. Wykonawcą nowej drogi była firma WŁODAN z Porszewic, a koszt całego zadania wyniósł 297 077,77 zł. Na realizację tej inwestycji nasz samorząd pozyskał część środków z budżetu Województwa Łódzkiego, pochodzących z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych i leśnych. Decyzją Zarządu Województwa Łódzkiego, Gmina Zadzim otrzymała 178 246,66 zł czyli maksymalne, 60 % dofinansowanie poniesionych kosztów. Nowa droga z pewnością poprawi komfort i przede wszystkim bezpieczeństwo mieszkańców.

DSC_0902.jpgDSC_1419.jpgDSC_1421.jpgDSC_1426.jpg

W związku z koniecznością przekazania informacji do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego na temat planów w zakresie upraw maku niskomorfinowego lub konopi na terenie gminy Zadzim w 2020 roku informujemy, że osoby zainteresowane uprawą ww. roślin powinny dokonać zgłoszenia do Urzędu Gminy w Zadzimiu w terminie do 25 listopada 2019 roku.

Ponadto informujemy, że podstawowym warunkiem wydania pozwolenia na ww. uprawy jest zawarcie umowy kontraktacyjnej zainteresowanego producenta z podmiotem uprawionym przez marszałka województwa na prowadzenie tego typu działalności.

Odpowiedni formularz stanowi załącznik do niniejszej informacji oraz znajduje się w siedzibie urzędu (pok. nr.3).

 

Informujemy, że zakończono realizację małych projektów lokalnych w miejscowościach Wierzchy, Zalesie i Ralewice. Projekty współfinansowano z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego. W ramach pozyskanych środków wykonano:

  1. Sołectwo Wierzchy- „Adaptacja budynku strażnicy OSP w Wierzchach na świetlicę wiejską”,
  2. Sołectwo Otok - „Budowa altany grillowej przy strażnicy OSP w Zalesiu”,
  3. Sołectwo Ralewice - „Termomodernizacja części budynku strażnicy OSP w Ralewicach   przeznaczonego na spotkania integracyjne mieszkańców”.