Urząd Gminy w Zadzimiu informuje, że Gmina Zadzim otrzymała dofinansowanie w formie dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie 46 000,00 zł. na zadanie pod nazwą „Wykonanie wizualizacji koncepcji rewaloryzacji architektoniczno-przestrzennej Zabytkowego Parku w Zadzimiu, gm. Zadzim” Koszt całkowity zadania wynosi 92 250,00 złotych.

Pani Halinie Ryman

Kierownikowi Gminnej Biblioteki Publicznej w Zadzimiu

szczere wyrazy współczucia

z powodu śmierci

Matki

składają

Radni Rady Gminy Zadzim

Pani Halinie Ryman

Kierownikowi Gminnej Biblioteki Publicznej w Zadzimiu

wyrazy głębokiego współczucia

z powodu śmierci

Matki

składają :

Wójt Gminy Zadzim

Pracownicy Urzędu Gminy w Zadzimiu

Pracownicy GOPS w Zadzimiu

Nazwa biura: IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych Oddział w Poznaniu
OSTRZEŻENIE Nr 36
Zjawisko/Stopień zagrożenia: Silny wiatr/1
Obszar: województwo łódzkie
Ważność: od godz. 02:00 dnia 13.07.2017 do godz. 10:00 dnia 13.07.2017
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 25 km/h do 35 km/h, z porywami do 90 km/h, z północnego zachodu.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90%