Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje że, do dnia 15 września 2017 r. będą przyjmowane wnioski o ustalenie prawa do pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (stypendium szkolnego) na nowy rok szkolny 2017/2018.

Wnioski przyjmowane będą w pokoju Nr 14 od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16; tel. (43) 678 61 60 wew. 15.

Szczegóły na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zadzimiu - http://gops.gminazadzim.pl/

INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU Nr I:30
Zjawisko: gwałtowne wzrosty stanów wody
Stopień zagrożenia: 1
Ważność: od godz. 16:00 dnia 01.09.2017 do godz. 09:00 dnia 02.09.2017
Obszar: zlewnia górnej Warty, Prosny, Neru (łódzkie) (łódzkie)
Przebieg: W związku z prognozowanymi opadami deszczu, w ciągu najbliższej doby możliwe jest wystąpienie gwałtowynch wzrostów stanów wody, zwłaszcza na małych ciekach i w zlewniach zurbanizowanych. Lokalnie możliwe są
przekroczenia stanów ostrzegawczych.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 85%
Uwagi: Brak
Dyżurny synoptyk hydrolog: Paweł Terlecki

Nazwa biura: IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych Oddział w Poznaniu
OSTRZEŻENIE Nr 49
Zjawisko/Stopień zagrożenia: Intensywne opady deszczu/1
Obszar: województwo łódzkie
Ważność: od godz. 16:00 dnia 01.09.2017 do godz. 05:00 dnia 02.09.2017
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie opadów deszczu o natężeniu umiarkowanym i silnym. Prognozowana wysokość opadów od 30 mm do 45 mm. Największa intensywność zjawisk prognozowana jest na zachodzie i północy województwa.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 85%
Uwagi: Brak.
Dyżurny synoptyk IMGW-PIB: Magdalena Muszyńska-Karbowska
Godzina i data wydania: godz. 09:18 dnia 01.09.2017