Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 60

Nazwa biura: IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Poznaniu

Zjawisko/stopień zagrożenia: Silny wiatr/ 2

Obszar: województwo łódzkie, powiat poddębicki

Ważność: od godz. 11:00 dnia 30.09.2019 do godz. 22:00 dnia 30.09.2019

Przebieg: Przewiduje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 45 km/h, w porywach do 90 km/h, lokalnie do 100 km/h, początkowo południowo-zachodni, później z zachodu. Najsilniejsze porywy wiatru wystąpią w godzinach popołudniowych.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%): 90%

Uwagi : brak

 

15 września br. druhowie  z OSP Wierzchy świętowali 100 –lecie istnienia jednostki.

W uroczystościach uczestniczyli przedstawiciele parlamentu, władz samorządowych powiatu i gminy, przedstawiciele służb i straży, jednostki OSP z terenu gminy, sympatycy, mieszkańcy Wierzchów i okolicznych miejscowości.  Jubileusz rozpoczęła uroczysta Msza Święta celebrowana przez proboszcza wierzchowskiej parafii ks. Marka Wiśniewskiego. Dalsze oficjalne uroczystości odbyły się przed świeżo wyremontowaną  strażnicą. Historię jednostki przedstawił prezes Szczepan Aniołkiewicz. Ważną częścią jubileuszu było poświęcenie i przekazanie nowego sztandaru, którego fundatorami byli mieszkańcy miejscowości Wierzchy, Piotrów, Charchów Księży, Bratków Górny, organizacje i instytucje oraz indywidualni sponsorzy.
W tym szczególnym dniu odznaczono najbardziej zasłużonych strażaków.

 

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. w ramach realizacji projektu pn. Strefa RozwoYou2 rozpoczyna akcję informacyjno-promocyjną „Regio Strefa” skierowaną do mikro, małych i średnich przedsiębiorców z województwa łódzkiego realizowane w formule Road Show, której znakiem rozpoznawczym będzie  camper,  przemieszczający się po województwie łódzkim na przełomie września i października b.r.

W dniu 27 września br. od godziny 11.00 camper usytuowany zostanie przy Urzędzie Gminy w Zadzimiu. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

 

Kamper ŁSSE rusza w region. Bony na szkolenia czekają

Aż 30 dni, wszystkie powiaty województwa łódzkiego i tysiące bonów rozwojowych dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw! Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna po raz drugi rusza w trasę z bonami w ramach projektu Strefa RozwoYou 2. Spółka ponownie wychodzi naprzeciw przedsiębiorcom z całego województwa. Mobilne centrum doradcze i punkt rekrutacyjny Regio Strefy wyruszą w trasę, podczas której mieszkańcy z regionu łódzkiego będą mogli aplikować o środki unijne na usługi rozwojowe.

INFORMACJA
Wójta Gminy Zadzim
z dnia 23 września 2019r.

o sporządzeniu spisu wyborców w wyborach do Sejmu i Senatu RP oraz o miejscu, czasie i formie jego udostępnienia w związku z wyborami do Sejmu i Senatu RP zarządzonymi na dzień 13 października 2019 r.


Na podstawie art.36 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy (t.j.Dz. U. z 2019 r. poz.684 oraz 1504) zawiadamiam wyborców o sporządzeniu spisu wyborców w Gminie Zadzim w związku z wyborami do Sejmu i Senatu RP, zarządzonymi na dzień 13 października 2019 r..

Spis wyborców jest udostępniony do wglądu w Urzędzie Gminy Zadzim w pok. 4, w terminie od 23.09.2019 do 04.10.2019 w godz. 8:00 – 16:00.

Udostępnienie spisu wyborców następuje na pisemny wniosek zainteresowanego, zawierający dane umożliwiające ustalenie tożsamości osoby w spisie. Udostępnienie do wglądu spisu polega na udzieleniu informacji potwierdzającej, iż osoba wskazana we wniosku jest ujęta lub nie figuruje w spisie (w tym również z powodu skreślenia ze spisu), albo że dane wpisane we wniosku różnią się od danych osoby wpisanej do spisu. Na żądanie wnioskodawcy udzielona informacja jest potwierdzana na piśmie.

Wójt Gminy Zadzim
/-/ Krzysztof Woźniak