KURENDA

Uprzejmie informuję, iż rolnicy z terenu Gminy Zadzim u których wystąpiły szkody spowodowane huraganem (sady produkcyjne, kukurydza) mogą składać wnioski do Urzędu Gminy w Zadzimiu w celu dokonania lustracji przez komisję ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych od 20 października 2017r.
Niniejszym zaznaczam, iż załącznikiem do wniosku jest ksero wniosku o płatności bezpośrednie na rok 2017 oraz ksero polisy ubezpieczeniowej (jeśli była zawarta).

Podkreślam, iż podstawą do szacowania strat w uprawie – kukurydza niezbędne do przeprowadzenia lustracji przez komisję jest, aby uprawa pozostawała wciąż na polu.

Urząd Gminy w Zadzimiu na chwilę obecną nie posiada informacji z jakiej formy pomocy będą mogli skorzystać rolnicy u których wystąpiły szkody.

Szczegółowe informację związane z procedurą szacowania strat można uzyskać pod numerem tel. (43)678-61-60 lub w pokoju nr 3 w Urzędzie Gminy w Zadzimiu.

 

Wójt Gminy Zadzim

/-/ Krzysztof Woźniak

13 października br. w Zespole Szkół w Zadzimiu odbyły się obchody Gminnego Dnia Edukacji Narodowej. W uroczystości uczestniczyli nauczyciele i pracownicy Zespołu Szkół w Zadzimiu i Szkoły Podstawowej w Zygrach, emerytowani nauczyciele i pracownicy oświaty z terenu gminy, przedstawiciele rad rodziców, samorządowcy Gminy Zadzim i zaproszeni goście.

W miły nastrój wszystkich uczestników wprowadził występ uczniów ZS w Zadzimiu. Już nie po raz pierwszy młodzież zachwyciła wszystkich zebranych swoimi wysokimi umiejętnościami artystycznymi.

Podczas uroczystości wręczono nagrody nauczycielom, którzy wyróżnili się swoją pracą na polu nauczania i wychowania.

Urząd Gminy Zadzim informuje iż zgłoszenia w sprawie padłych zwierząt należy kierować do pana Sławoja Łuczaka pod nr tel. 691-565-345

Telefon stacjonarny (43-678-61-01) będzie nieaktywny

Punkt Zbiorczy Zwłok Zwierzęcych
Pan Sławoj Łuczak
Tel.: 691-565-345

Szanowni Dyrektorzy, Nauczyciele i Pracownicy Oświaty,
z okazji Dnia Edukacji Narodowej,
składam Państwu serdeczne podziękowania za całoroczną pracę, wyrozumiałość, zaangażowanie i codzienny trud włożony w wychowanie młodego pokolenia.

Życzę Państwu wielu sukcesów zawodowych i osobistych, twórczych inicjatyw i przede wszystkim satysfakcji z pełnionej misji. Szczególne życzenia kieruję do nauczycieli emerytów, którzy swoje życie zawodowe poświęcili edukacji dzieci i młodzieży. Życzę dużej aktywności i chęci uczestnictwa w życiu społecznym oraz poczucia bycia potrzebnymi w rodzinie i w gronie młodszych pedagogów.

Niech Dzień Edukacji Narodowej oraz wszystkie inne dni w roku szkolnym będą radosne, spokojne, pełne zadowolenia, ale i odpowiedzialności za edukację, a także wychowanie tych, którzy są nadzieją i przyszłością naszego narodu.

Z wyrazami szacunku
Krzysztof Woźniak
Wójt Gminy Zadzim