Uprzejmie informujemy, że Zarządzeniem nr 46/2017 z dnia 4 sierpnia 2017 r. Wójt Gminy Zadzim ustala dzień 14 sierpnia 2017 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Zadzimiu, w zamian za święto przypadające w sobotę 11 listopada 2017 r.

W związku z powyższym w dniu 14 sierpnia 2017 r. (tj. poniedziałek)
Urząd Gminy w Zadzimiu będzie NIECZYNNY.

Dzień przyjęć interesantów przez Wójta Gminy zostaje przeniesiony na pierwszy dzień roboczy tj. 16 sierpnia br. (środa).

W dniu 14 sierpnia 2017 r. zarządzeniem kierowników jednostek organizacyjnych Gminy nieczynny będzie również: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zadzimiu oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Zadzimiu.

Za ewentualne utrudnienia przepraszamy.

Nazwa biura: IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych Oddział w Poznaniu
OSTRZEŻENIE Nr 44
Zjawisko/Stopień zagrożenia: Burze z gradem/2
Obszar: województwo łódzkie
Ważność: od godz. 23:00 dnia 10.08.2017 do godz. 06:00 dnia 11.08.2017
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 30 mm do 45 mm, lokalnie do 60 mm oraz porywami wiatru do 90 km/h. Lokalnie grad.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 85%
Uwagi: Obowiązują:
Do godz.20:00 dnia 11.08.2017 OSTRZEŻENIE nr 42 na UPAŁ/2 wydane o godz.20:58 dnia 08.08.2017.

Miło jest nam poinformować, że złożony przez Gminę Zadzim wniosek na zadanie pod nazwą „Przebudowa miejsca rekreacji we wsi Wierzchy” do Lokalnej Grupy Działania „PODKOWA” w ramach naboru dla operacji „Wsparcie na wdrażanie strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, został pozytywnie zaopiniowany i przyjęty do realizacji.


W ramach zadania zamierzamy wykonać:

1. plac zabaw;

2. nowe oświetlenie parku i placu;

3. nowe chodniki z kostki brukowej;

4. nowe ławki i kosze;

5. utwardzenie terenu pod parking;

 

Całkowity koszt zadania wynosił będzie 210 063,29 złotych, z czego pozyskana kwota dofinansowania stanowi 133 663,27 zł. Wykonanie planuje się do końca czerwca 2018 roku.

Realizacja powyższego projektu przyczyni się do zmiany wizerunku wsi i poprawy bezpieczeństwa mieszkańców. Dzieci z Wierzchów i okolic będą miały możliwość bezpłatnego korzystania z nowego placu zabaw, a mieszkańcy przybywający do Kościoła Parafialnego p.w. Św. Mikołaja zyskają estetyczny i lepiej oświetlony teren przed świątynią.

IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych Oddział w Poznaniu
 
OSTRZEŻENIE Nr 42
 
Zjawisko/Stopień zagrożenia: Upał/2
Obszar: województwo łódzkie
Ważność: od godz. 14:00 dnia 09.08.2017 do godz. 20:00 dnia 11.08.2017
Przebieg: W dniu 09.08 przewiduje się temperaturę maksymalną od 29°C na północy do 31°C na południu województwa. W kolejnych dniach prognozowana temperatura maksymalna od 31°C do 34°C. Temperatura minimalna w całym okresie od 19°C do 21°C.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90%
Uwagi: Brak.