Urząd Gminy w Zadzimiu informuje o konieczności wymiany dowodu osobistego dla którego skończył się termin ważności.

Do składanego wniosku należy dołączyć fotografię , która powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku / fotografia taka sama jak ta, która obowiązuje w paszportach – wymiary 35X45 mm, na wprost – en face/.

Wnioski należy składać w pokoju nr 4 Urzędu Gminy w Zadzimiu.

W tym roku po raz pierwszy mieszkańcy regionu mają możliwość współdecydowania o podziale pieniędzy z budżetu województwa łódzkiego w ramach „Budżetu Obywatelskiego Samorządu Województwa Łódzkiego na rok 2018”

W ramach podziału środków Województwo Łódzkie podzielone zostało na 5 subregionów, w tym zachodni obejmujący powiaty: poddębicki, zduńskowolski, pabianicki, łaski, sieradzki, wieruszowski, wieluński i pajęczański

Zachęcamy do głosowania na wspólny projekt gmin Zadzim, Uniejów i Wartkowice (Subregion Zachodni)

Z465 - SPLĄTANI MIŁOŚCIĄ DO MUZYKI

Głosować można elektronicznie na stronie - https://bo.lodzkie.pl/glosuj-online/ lub tradycyjnie wypełniając kartę do głosowania, którą następnie można dostarczyć do jednego z punktów do głosowania lub do Urzędu Gminy w Zadzimiu i szkół na terenie gminy Zadzim.

Do pobrania:

 

Nowe, wydanie bezpłatnego Biuletynu Gminy Zadzim - "Nasze Wieści" jest już dostępne do pobrania w wersji elektronicznej na stronie Urzędu w zakładce Gazetka gminna - Nasze Wieści.

Do pobrania:

 

Wersja papierowa Biuletynu dostępna jest w sklepach, punktach usługowych i parafiach na terenie gminy.

Zapraszamy do lektury.

Wójt Gminy Zadzim

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Inspektor ds. wymiaru zobowiązań pieniężnych

Szczegóły ogłoszenia