23 czerwca br. zakończył się rok szkolny 2016/2017. Wójt Gminy Zadzim  Krzysztof Woźniak uczestniczył w uroczystościach w Zespole Szkół w Zygrach i w Zespole Szkół w Zadzimiu. Gospodarz gminy wręczył nagrody Młodym Liderom  Samorządowym  i uczniom, którzy otrzymali stypendia za uzyskane wyniki w nauce. Nagrody książkowe i dyplomy otrzymali także uczniowie za udział w krzewieniu kultury  patriotycznej, poprzez aktywny udział w organizowanych przez gminę uroczystościach o charakterze patriotycznym.

Nazwa biura: IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych Oddział w Poznaniu
OSTRZEŻENIE Nr 27
Zjawisko/Stopień zagrożenia: Burze z gradem/1
Obszar: województwo łódzkie
Ważność: od godz. 00:00 dnia 23.06.2017 do godz. 12:00 dnia 23.06.2017
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 20 mm do 30 mm, lokalnie do 40 mm oraz porywami wiatru do 90 km/h. Lokalnie grad.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90%
Uwagi: Brak.

Wójt Gminy Zadzim

ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora

Zespołu Szkół w Zadzimiu

Szkoła Podstawowa i Przedszkole

Kazimierzew 38; 99-232 Zadzim

Szczegóły ogłoszenia

Z dniem 17 czerwca 2017 roku weszła w życie nowelizacja Ustawy o ochronie przyrody. Jedna ze zmian wynikających z nowych przepisów nakazuje właścicielowi nieruchomości zgłoszenie zamiaru wycinki drzew do Urzędu Gminy.

Obowiązkowi zgłoszenia podlegają drzewa:

  • topola, wierzba, klon jesionolistny i klon srebrzysty – jeśli obwód ich pnia na wysokości około 5 cm przekracza 80 cm
  • kasztanowiec, robinia akacjowa i platan klonolistny – jeśli obwód ich pnia przekracza 65 cm
  • pozostałe gatunki drzew – jeśli obwód ich pnia przekracza 50 cm

 

W ciągu 21 dni pracownik urzędu dokona oględzin w celu ustalenia stanu faktycznego, tzn. czy drzewa nie są pod ochroną, czy nie mają znamion pomników przyrody. Jeżeli w ciągu kolejnych 14 dni Urząd Gminy nie wyrazi sprzeciwu do planowanej wycinki (tzw. milcząca zgoda) to wtedy będzie można ją przeprowadzić.

Nowelizacja zakłada również, że jeśli przed upływem pięciu lat od dokonania oględzin, właściciel działki wystąpi o pozwolenie na budowę związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie ona realizowana na części nieruchomości, gdzie rosły usunięte drzewa, będzie musiał uiścić opłatę za wycinkę tych drzew.