Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zadzimiu informuje, że od dnia 1 sierpnia 2017 r. przyjmowane są wnioski o ustalenie prawa do:

  • świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres 2017/2018 trwający od 01.10.2017 r. do 30.09.2018 r.;
  • świadczeń wychowawczych (500+) na nowy okres 2017/2018 trwający od 01.10.2017 r. do 30.09.2018 r.;
  • świadczeń rodzinnych, tj., zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami do zasiłku rodzinnego oraz specjalnego zasiłku opiekuńczego na nowy okres zasiłkowy 2017/2018 trwający od 01.11.2017 r. do 31.10.2018 r.

Szczegóły na stronie www.gops.gminazadzim.pl

Zakończył się I etap Konkursu dla Ochotniczych Straży Pożarnych pn. : „Bezpieczna zabawa i praca na wsi podczas wakacji”. Przedmiotem konkursu jest krótki film promocyjny lub reklamowy ujęty w formie multimedialnej o tematyce promującej bezpieczną  zabawę i pracę na wsi podczas wakacji. Konkurs podzielony jest na dwa etapy: wojewódzki i ogólnopolski.

Miło jest nam poinformować, że w I etapie wyróżnienie otrzymała Ochotnicza Straż Pożarna w Bogucicach i bierze udział w II - ogólnopolskim etapie. Jednostce serdecznie gratulujemy wyróżnienia, a wszystkich mieszkańców zachęcamy do publicznego głosowania na FACEBOOK-owym profilu ARiMR ( link strony poniżej). Film z największą liczbą głosów ( polubień) zostanie nagrodzony pilarką spalinową Husqvarna.

 

Link do filmu OSP Bogucice

Od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2017 r. można składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, z imiennymi fakturami VAT (lub ich kopiami) dokumentującymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od dnia 1 lutego do dnia 31 lipca 2017 r.

Wójt właściwy ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego przyznaje, na wniosek tego producenta, w drodze decyzji, zwrot podatku.


Kwotę zwrotu podatku oblicza się jako iloczyn ilości oleju napędowego zakupionego przez producenta rolnego (wynikającej z faktur VAT) i stawki zwrotu podatku akcyzowego do 1 litra oleju napędowego, określanej corocznie przez Radę Ministrów.

W 2017 roku stawka zwrotu części podatku akcyzowego na 1 litr zakupionego oleju napędowego wynosi: 1,00 zł. Zwrot podatku akcyzowego przysługuje w ilości 86 litrów oleju napędowego na 1 ha użytków rolnych.

Pobierz wniosek

Nazwa biura: IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych Oddział w Poznaniu
OSTRZEŻENIE Nr 40
Zjawisko/Stopień zagrożenia: Upał/2
Obszar: województwo łódzkie
Ważność: od godz. 14:00 dnia 30.07.2017 do godz. 19:00 dnia 03.08.2017
Przebieg: W dniach 30 i 31.07.2017 prognozuje się temperaturę maksymalną od 29°C do 31°C. Temperatura minimalna w nocy 30/31.07 i 31.07/01.08 od 19°C do 21°C. W dniu 01.08.2017 prognozuje się temperaturę maksymalną od 33°C do 35°C. Temperatura minimalna w nocy 01/02.08. od 22°C do 24°C. W dniach 02 i 03.08.2017 prognozuje się temperaturę maksymalną od 30°C do 32°C.Temperatura minimalna w nocy 02/03.08. od 18°C do 19°C.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 85%
Uwagi: Brak.
Dyżurny synoptyk: Leszek Szaradowski
Godzina i data wydania: godz. 12:53 dnia 29.07.2017
Wiadomość SMS: IMGW-PIB OSTRZEGA: UPAL/2 lodzkie od 14:00/30.07 do 19:00/03.08.2017 temp.maks 35 st., temp.min 18 st.