Na prośbę  Komendanta Powiatowego Policji  w Poddębicach, w ramach kampanii związanej z naborem do służby i promowaniem pozytywnego wizerunku formacji, zachęcamy do obejrzenia spotu filmowego łódzkiej policji.

 

Rozpoczął się pierwszy termin składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

w terminie od 1 lutego 2018 r. do 28 lutego 2018 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2017 r. do 31 stycznia 2018 r.,

w terminie od 1 sierpnia 2018 r. do 31 sierpnia 2018 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2018 r. do 31 lipca 2018 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2018 r.

Limit zwrotu podatku w 2018 r. wynosić będzie:
1zł * 86 * ilość ha użytków rolnych

Pieniądze wypłacane będą w terminach:

1 - 30 kwietnia 2018 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie
1 - 31 października 2018 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Z przyjemnością  informujemy Państwa, iż w dniu 22 stycznia br. Wójt Gminy Zadzim Krzysztof Woźniak zawarł umowę na „ Zaprojektowanie oraz wykonanie robót budowlanych w zakresie rozbudowy oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Zadzim”. Wykonawcą wyłonionym w przetargu nieograniczonym została firma ECOL-UNICON Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku. Przypominamy, że zadanie to stanowi znaczącą  część inwestycji pod nazwą: „Rozbudowa zbiorczej oczyszczalni ścieków oraz dobudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Zadzim”, która uzyskała dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi ze środków PROW na lata 2014-2020.

Odrębną część zadania  stanowi budowa dwóch  nowych odcinków wodociągów w miejscowościach  Szczawno Rzeczyckie i Kazimierzew.

Całość to niezwykle ważna inwestycja, zarówno  z tytułu potrzeb mieszkańców oraz konieczności wypełniania przez gminę obowiązków prowadzenia oczyszczalni zgodnie z zasadami ochrony środowiska. Przebudowana oczyszczalnia będzie mogła przyjmować ścieki od indywidualnych i zbiorowych odbiorców, dziś wywożonych  do czyszczalni w gminach sąsiednich. To jednoznacznie zmniejszy koszty mieszkańców, jak i gminy.

Zadanie stanowi jedną z największych inwestycji realizowanych w Gminie Zadzim i jest odpowiedzią naszego samorządu na zachodzące zmiany w przepisach  oraz zaostrzenia i wymogi w tym zakresie. Chcemy dbać o stan środowiska, ale także o kieszeń gminy i jej mieszkańców. Całkowita wartość zadania  stanowi kwotę 4 107 186,36 zł.

 

DSC_0915.jpgDSC_0916.jpg

Przedsiębiorco, załóż Profil Zaufany już dziś!

Profil Zaufany to bezpłatne narzędzie, dzięki któremu można załatwić sprawy urzędowe bez wychodzenia z domu, online w serwisach administracji publicznej. Warto założyć go jak najszybciej – przede wszystkim już teraz powinni to zrobić przedsiębiorcy.

Od 1 stycznia najmniejsi przedsiębiorcy – płatnicy VAT, zatrudniający do 10 osób, o obrotach nieprzekraczających 2 mln euro rocznie (także prowadzący jednoosobowe działalności gospodarcze) - najpóźniej do 26 lutego 2018 r. po raz pierwszy muszą wysłać do systemu Ministerstwa Finansów Jednolity Plik Kontrolny (JPK_VAT). JPK_VAT przesyła się wyłącznie elektronicznie.

Z Profilem Zaufanym na pewno Ci się uda.