IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych Oddział w Poznaniu
 
OSTRZEŻENIE Nr 42
 
Zjawisko/Stopień zagrożenia: Upał/2
Obszar: województwo łódzkie
Ważność: od godz. 14:00 dnia 09.08.2017 do godz. 20:00 dnia 11.08.2017
Przebieg: W dniu 09.08 przewiduje się temperaturę maksymalną od 29°C na północy do 31°C na południu województwa. W kolejnych dniach prognozowana temperatura maksymalna od 31°C do 34°C. Temperatura minimalna w całym okresie od 19°C do 21°C.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90%
Uwagi: Brak.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zadzimiu informuje, że od dnia 1 sierpnia 2017 r. przyjmowane są wnioski o ustalenie prawa do:

  • świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres 2017/2018 trwający od 01.10.2017 r. do 30.09.2018 r.;
  • świadczeń wychowawczych (500+) na nowy okres 2017/2018 trwający od 01.10.2017 r. do 30.09.2018 r.;
  • świadczeń rodzinnych, tj., zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami do zasiłku rodzinnego oraz specjalnego zasiłku opiekuńczego na nowy okres zasiłkowy 2017/2018 trwający od 01.11.2017 r. do 31.10.2018 r.

Szczegóły na stronie www.gops.gminazadzim.pl

Zakończył się I etap Konkursu dla Ochotniczych Straży Pożarnych pn. : „Bezpieczna zabawa i praca na wsi podczas wakacji”. Przedmiotem konkursu jest krótki film promocyjny lub reklamowy ujęty w formie multimedialnej o tematyce promującej bezpieczną  zabawę i pracę na wsi podczas wakacji. Konkurs podzielony jest na dwa etapy: wojewódzki i ogólnopolski.

Miło jest nam poinformować, że w I etapie wyróżnienie otrzymała Ochotnicza Straż Pożarna w Bogucicach i bierze udział w II - ogólnopolskim etapie. Jednostce serdecznie gratulujemy wyróżnienia, a wszystkich mieszkańców zachęcamy do publicznego głosowania na FACEBOOK-owym profilu ARiMR ( link strony poniżej). Film z największą liczbą głosów ( polubień) zostanie nagrodzony pilarką spalinową Husqvarna.

 

Link do filmu OSP Bogucice

Od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2017 r. można składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, z imiennymi fakturami VAT (lub ich kopiami) dokumentującymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od dnia 1 lutego do dnia 31 lipca 2017 r.

Wójt właściwy ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego przyznaje, na wniosek tego producenta, w drodze decyzji, zwrot podatku.


Kwotę zwrotu podatku oblicza się jako iloczyn ilości oleju napędowego zakupionego przez producenta rolnego (wynikającej z faktur VAT) i stawki zwrotu podatku akcyzowego do 1 litra oleju napędowego, określanej corocznie przez Radę Ministrów.

W 2017 roku stawka zwrotu części podatku akcyzowego na 1 litr zakupionego oleju napędowego wynosi: 1,00 zł. Zwrot podatku akcyzowego przysługuje w ilości 86 litrów oleju napędowego na 1 ha użytków rolnych.

Pobierz wniosek