30 listopada br. w Żernikach odbył się uroczysty odbiór nowej drogi gminnej Żerniki –Iwonie o długości 2, 25 km. Zadanie zrealizowano przy udziale środków z Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. Całkowity koszt inwestycji wyniósł  1 061 464,00 zł. Wykonawcą drogi było Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego w Kaliszu.

Nazwa biura: IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych Oddział w Poznaniu
OSTRZEŻENIE Nr 59
Zjawisko/Stopień zagrożenia: Intensywne opady śniegu/1
Obszar: województwo łódzkie
Ważność: od godz. 07:00 dnia 30.11.2017 do godz. 19:00 dnia 30.11.2017
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie opadów śniegu, okresami o natężeniu umiarkowanym. Prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej od 5 cm do 10 cm, na wschodzie województwa lokalnie do 15 cm.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 85%
Uwagi: Brak.

Informujemy mieszkańców obsługiwanych przez wodociąg zbiorowy w Wierzchach, iż w związku z trwającymi pracami na stacji uzdatniania wody, nastąpi przerwa w dostawie wody od godziny 21.00 - (wtorek) 28.11.2017  do godziny 9.00 - (środa) 29.11.2017