1 lutego  br. w Szkole Podstawowej w Zygrach odbyło się spotkanie  dzieci  z przedstawicielami Komendy Powiatowej Policji w Poddębicach, w ramach akcji informacyjno- edukacyjnej „Świeć przykładem w szkole”, zorganizowanej we współpracy z Wójtem Gminy Zadzim.
Celem akcji było przede wszystkim przypomnienie i uświadomienie poruszającym się po drodze po zmierzchu nie tylko o obowiązku, ale również o konieczności używania elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu. Dzieci chętnie opowiadały na pytania z zakresu podstawowych przepisów o ruchu drogowym. Na zakończenie spotkania przedszkolaki i uczniowie  otrzymali  elementy odblaskowe i długopisy ufundowane przez Wójta Gminy Zadzim, w ramach środków przeznaczonych na działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Była to druga edycja wspólnych działań na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży na terenie Gminy Zadzim, pierwsza  odbyła się w 2017 roku dla uczniów Zespołu Szkół w Zadzimiu.

Nazwa biura: IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Poznaniu

Zjawisko/stopień zagrożenia: opady marznące/ 1

Obszar: województwo łódzkie ,powiat poddębicki

Ważność: od godz. 20:00 dnia 01.02.2019 do godz. 05:00 dnia 02.02.2019

Przebieg: prognozuje się miejscami wystąpienie słabych opadów marznącego deszczu oraz mżawki powodujących gołoledź.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%): 80%

Uwagi: Brak.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zadzimiu w dniu 01.02.2019r. otrzymał artykuły żywnościowe w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym - Podprogram 2018.

Artykuły będą wydawane we wtorki i czwartki w godzinach 9:00 - 13:00. 

Czytaj więcej...