Zapraszamy rolników po odbiór  protokołów z szacowania strat w uprawach spowodowanych niekorzystnym zjawiskiem atmosferycznym tj. suszą. Protokóły można odbierać w Urzędzie Gminy w Zadzimiu pok. Nr 3 w godz. 8.00-16.00. Termin składania wniosków w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa upływa w dniu 29 listopada br.

W dniu 11 listopada w Zadzimiu odbyły się Gminne Obchody Narodowego Święta Niepodległości.

W uroczystościach licznie uczestniczyły poczty sztandarowe i delegacje. Na zaproszenie wójta gminy Zadzim Krzysztofa Woźniaka na obchody przybyli: poseł na Sejm RP Piotr Polak, przewodniczący rady powiatu Sebastian Romanowski, radni powiatowi, przewodniczący rady gminy Mariusz Warycha, radni rady gminy, przedstawiciele instytucji powiatowych, kierownicy jednostek organizacyjnych gminy z pracownikami, sołtysi, delegacje szkół, instytucji oraz organizacji politycznych i społecznych, zespoły śpiewacze, orkiestra OSP Zadzim, mieszkańcy gminy.

Uroczystości rozpoczęła Msza Święta kościele intencji Ojczyzny w kościele p.w. Świętej Małgorzaty w Zadzimiu.

Po mszy głos zabrał gospodarz gminy. W swoim wystąpieniu nawiązał do ważnych historycznych wydarzeń i postaci, które na przestrzeni lat przyczyniły się do odzyskania przez naszą Ojczyznę niepodległości.

Uczestnicy uroczystości obejrzeli występ słowno-muzyczny o treści patriotycznej, przygotowany wspólnie przez dzieci i młodzież z Zespołu Szkół w Zadzimiu i Szkoły Podstawowej w Zygrach.

Przybyłe delegacje na czele z orkiestrą i sztandarami udały się pod obelisk w centrum Zadzimia, gdzie złożyły wiązanki kwiatów w hołdzie poległym w obronie Ojczyzny.

Wartę honorową przy obelisku pełnili harcerze ze szkół w Zadzimiu i w Zygrach. Po zakończeniu oficjalnych obchodów Narodowego Święta Niepodległości, uczestnicy uroczystości udali się na poczęstunek do Urzędu Gminy.

Wójt gminy dziękuje wszystkim za udział w Gminnych Obchodach Narodowego Święta Niepodległości oraz za wszelką pomoc w ich organizacji.

Szczególne słowa podziękowania wójt kieruje do: przybyłych delegacji, druhów strażaków, pocztów sztandarowych, orkiestry OSP Zadzim, nauczycieli oraz uczniów Zespołu Szkół  w Zadzimiu i Szkoły Podstawowej w Zygrach.

Informujemy mieszkańców miejscowości Zadzim, że w dniu 8 listopada br. do godz. 14.00 nastąpią przerwy w dostawie wody, spowodowane awarią na sieci wodociągowej.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

Zakończyła się kolejna inwestycja p.n. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów w miejscowości Marcinów, Gmina Zadzim”. W ramach zadania na odcinku o długości 0,999 km wykonano podbudowę z destruktu pofrezowego, nawierzchnię asfaltową o szerokości 3,5 m oraz pobocza. Wykonawcą nowej drogi była firma WŁODAN z Porszewic, a koszt całego zadania wyniósł 297 077,77 zł. Na realizację tej inwestycji nasz samorząd pozyskał część środków z budżetu Województwa Łódzkiego, pochodzących z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych i leśnych. Decyzją Zarządu Województwa Łódzkiego, Gmina Zadzim otrzymała 178 246,66 zł czyli maksymalne, 60 % dofinansowanie poniesionych kosztów. Nowa droga z pewnością poprawi komfort i przede wszystkim bezpieczeństwo mieszkańców.

DSC_0902.jpgDSC_1419.jpgDSC_1421.jpgDSC_1426.jpg