INFORMACJA
Wójta Gminy Zadzim
z dnia 23 września 2019r.

o sporządzeniu spisu wyborców w wyborach do Sejmu i Senatu RP oraz o miejscu, czasie i formie jego udostępnienia w związku z wyborami do Sejmu i Senatu RP zarządzonymi na dzień 13 października 2019 r.


Na podstawie art.36 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy (t.j.Dz. U. z 2019 r. poz.684 oraz 1504) zawiadamiam wyborców o sporządzeniu spisu wyborców w Gminie Zadzim w związku z wyborami do Sejmu i Senatu RP, zarządzonymi na dzień 13 października 2019 r..

Spis wyborców jest udostępniony do wglądu w Urzędzie Gminy Zadzim w pok. 4, w terminie od 23.09.2019 do 04.10.2019 w godz. 8:00 – 16:00.

Udostępnienie spisu wyborców następuje na pisemny wniosek zainteresowanego, zawierający dane umożliwiające ustalenie tożsamości osoby w spisie. Udostępnienie do wglądu spisu polega na udzieleniu informacji potwierdzającej, iż osoba wskazana we wniosku jest ujęta lub nie figuruje w spisie (w tym również z powodu skreślenia ze spisu), albo że dane wpisane we wniosku różnią się od danych osoby wpisanej do spisu. Na żądanie wnioskodawcy udzielona informacja jest potwierdzana na piśmie.

Wójt Gminy Zadzim
/-/ Krzysztof Woźniak

 

Zapraszamy wszystkich rolników zainteresowanych Ogólnopolskim programem regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie na szkolenie z zakresu wypełniania wniosków o dofinansowanie do wapnowania.
Szkolenie poprowadzi kierownik Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Łodzi dr. Jacek Michalak


Szkolenie odbędzie się 20 września 2019r. (piątek) od godz. 11.00 na sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Zadzimiu.

 Informujemy, iż z dniem 30 września 2019 r. zmienione zostaną godziny pracy Starostwa Powiatowego  w Poddębicach :

 

- poniedziałek              - od godz. 8.00 do godz. 17.00

- wtorek - czwartek     - od godz. 8.00 do godz. 16.00

- piątek                        - od godz. 8.00 do godz. 15.00

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 59

Nazwa biura: IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Poznaniu

Zjawisko/stopień zagrożenia: Silny wiatr/ 1

Obszar: województwo łódzkie, powiat poddębicki

Ważność: od godz. 16:00 dnia 17.09.2019 do godz. 05:00 dnia 18.09.2019

Przebieg: Przewiduje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 25 km/h do 35 km/h, w porywach od 75 km/h do 90 km/h z zachodu i północnego zachodu.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%): 85%

Uwagi: Brak.