W niedzielę 15 września br.  Panie z Ralewic i Rzeczycy obchodziły jubileusz 85 –lecia działalności Koła Gospodyń Wiejskich i 20 rocznicę utworzenia Zespołu Śpiewaczego „Kaliny”.  Do strażnicy w Ralewicach licznie przybyli przedstawiciele władz wojewódzkich, powiatowych i gminnych , zespoły śpiewacze, stowarzyszenia, delegacje KGW z terenu gminy, strażacy, przedsiębiorcy, sympatycy i mieszkańcy. Przewodnicząca KGW i Zespołu śpiewaczego „Kaliny”-  Irmina Wesołowska serdecznie powitała wszystkich zgromadzonych.

Przedstawiła  bogatą historię  działalności koła na przestrzeni 85 lat.

Uwaga!

W związku ze zmianą Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. (Dz.U. z 2018 r., poz. 1454 ze zm.), ustawodawca nałożył na gminy obowiązek wyodrębnienia rachunku bankowego, na którym gromadzone będą środki pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Zgodnie z powyższym od 6 września 2019 roku opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać na konto o numerze: 19 9263 0000 0800 0042 2008 0130

 

Szanowni Państwo!

Zapraszam serdecznie na XII Europejskie Forum Gospodarcze Łódzkie 2019. Szerokie spektrum tematów, znakomici goście i prelegenci - profesjonaliści zapewniają, że będzie to spotkanie oparte na wiedzy, a wymiana doświadczeń będzie ogromną wartością.

Bloki tematyczne są skoncentrowane na najważniejszych dla Łódzkiego dziedzinach gospodarki. Będziemy więc mówić o rolnictwie i przetwórstwie rolno-spożywczym oraz logistyce i transporcie. Dużą uwagę poświęcimy przedsiębiorcom, a także nowym technologiom i pracom badawczym. Zapraszam też Państwa do prac nad strategią rozwoju województwa.

Chcę, aby zbliżające się forum miało charakter otwartej dyskusji poprowadzonej wprawdzie przez fachowców, ale zachęcającej do wyrażania opinii i włączania się do niej. Zależy mi jednocześnie aby inspirowało, motywowało do działania i zachęcało do wspólnej pracy na rzecz naszego regionu. Dlatego liczę na Państwa obecność.

Grzegorz Schreiber

Marszałek Województwa Łódzkiego

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 58

Nazwa biura: IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Poznaniu

Zjawisko/stopień zagrożenia: Silny deszcz z burzami/ 1

Obszar: województwo łódzkie, powiat poddębicki

Ważność: od godz. 10:00 dnia 09.09.2019 do godz. 24:00 dnia 09.09.2019

Przebieg: Prognozuje się wystąpienie opadów deszczu, okresami o natężeniu umiarkowanym lub silnym.

Przewidywana wysokość opadów od 30 mm do 45 mm. W trakcie opadów deszczu miejscami

wystąpią burze z porywami wiatru do 70 km/h.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%): 80%

Uwagi: Brak.