Ostrzeżenie meteorologiczne

 
Nazwa biura: IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych Zespół w Poznaniu
OSTRZEŻENIE Nr 39
Zjawisko/Stopień zagrożenia: Silny wiatr/1
Obszar: województwo łódzkie
Ważność: od godz. 07:00 dnia 18.11.2015 do godz. 19:00 dnia 18.11.2015
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 25 km/h do 40 km/h, w porywach do 90 km/h, z zachodu. Istnieje 30% prawdopodobieństwo wystąpienia lokalnie porywów do 100 km/h. Najsilniejsze porywy w godzinach popołudniowych.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90%
Uwagi: Brak
Dyżurny synoptyk: Barbara Wrzesińska
Godzina i data wydania: godz. 14:33 dnia 17.11.2015
Wiadomość SMS: IMGW-PIB OSTRZEGA: WIATR/1 woj.lodzkie od 07:00/18.11 do 19:00/18.11.2015 kierunek W, predkosc 25-40 km/h, porywy 90 km/h, ryzyko 30% lok 100 km/h

Powiatowe ćwiczenia obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego

17 listopada 2015 r. na terenie gminy Zadzim odbędą się ćwiczenia obrony cywilnej w zakresie dystrybucji preparatów jodowych dla ludności z grup ryzyka na wypadek zagrożenia radiacyjnego.

Ulotka informacyjna - Zagrożenie radiacyjne

Miejsca dystrybucji tabletek jodku potasu w przypadku zdarzeń radiacyjnych

 

Komunikat Starosty Poddębickiego

komunikat

Relacja z VI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów

Youtube logo

W nawiązaniu do informacji z dnia 10.11.2015, zapraszamy na oficjalny kanał w serwisie Youtube, gdzie publikowane będą nagrania z posiedzeń Rady Gminy Zadzim.

https://www.youtube.com/channel/UC4L4u2dI851muplrZSHWlUg

Jako pierwsze publikujemy nagranie z VI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów:

Część 1 - https://www.youtube.com/watch?v=3iPPxrrzLGQ
Część 2 - https://www.youtube.com/watch?v=FlrxYPojP9Q

Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie quorum.
2. Uwagi do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokółu z 5 posiedzenia Komisji.
4. Wypracowanie opinii w sprawie stawek podatków i opłat:
a) obniżenia wysokości średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na terenie Gminy Zadzim;
b) określenia stawek podatku od nieruchomości;
c) wysokości stawek podatku od środków transportowych;
d) opłaty targowej i sposobu jej poboru;
e) podatku leśnego.
5. Plan zadań inwestycyjnych na 2016 r., założenia do budżetu gminy.
6. Sprawy różne.
7. Zamknięcie posiedzenia.

Gminne Obchody Święta Niepodległości

W dniu 11 listopada  w Zadzimiu odbyły się Gminne Obchody Narodowego Święta Niepodległości.

W uroczystościach licznie uczestniczyły poczty sztandarowe i delegacje. Na zaproszenie wójta gminy Zadzim Krzysztofa Woźniaka na obchody przybyli: poseł na sejm RP Piotr Polak, przewodnicząca rady powiatu Małgorzata Kuna, radni powiatowi, przewodniczący rady gminy Piotr Trybura, radni rady gminy, komendant PSP w Poddębicach Jacek Grzelakowski, zastępca komendanta powiatowego policji Krzysztof Kotkowski, kierownik ARiMR w Poddębicach Jakub Gajewski, Kierownik PT KRUS w Poddębicach Edyta Michalska, przewodnicząca Izby Rolniczej w Poddębicach Ewa Bednarek, dyrektor Banku Spółdzielczego w Zadzimiu Maria Tomczyk, kierownicy jednostek organizacyjnych gminy z pracownikami, sołtysi,  delegacje szkół, instytucji oraz organizacji politycznych i społecznych, zespoły śpiewacze, orkiestra OSP Zadzim, mieszkańcy gminy.

 Uroczystości rozpoczęła Msza Święta za Ojczyznę z intencji Wójta Gminy Zadzim i Zastępcy Wójta Gminy Zadzim. Po mszy dzieci i młodzież z Zespołu Szkół w Zadzimiu i Zespołu Szkół w Zygrach zaprezentowały występ słowno-muzyczny o treści patriotycznej, który został ciepło przyjęty przez uczestników uroczystości.

Druga część obchodów odbyła się  przy obelisku w centrum Zadzimia. Przybyłe delegacje złożyły wiązanki kwiatów przy akompaniamencie orkiestry OSP Zadzim, w hołdzie poległym w obronie Ojczyzny .Do zebranych przemówił Poseł na Sejm RP Piotr Polak, podkreślając miedzy innymi wagę obchodzonego Święta.

Na zakończenie wójt gminy podziękował  wszystkim za udział w Gminnych Obchodach  Narodowego Święta Niepodległości oraz pomoc w ich organizacji. Szczególne słowa podziękowania wójt skierował do: przybyłych delegacji, druhów strażaków, pocztów sztandarowych, orkiestry OSP Zadzim, nauczycieli oraz uczniów Zespołu Szkół w Zadzimiu i Zespołu Szkół w Zygrach, oraz zaprosił wszystkich uczestników na ciepły poczęstunek. Mieszkańcy i goście licznie skorzystali z zaproszenia gospodarza gminy.

Czytaj więcej...

Przetłumacz stronę

Licznik odwiedzin

1067985
DzisiajDzisiaj229
WczorajWczoraj777
W tym tygodniuW tym tygodniu1006
W tym miesiącuW tym miesiącu229
WszystkichWszystkich1067985
Osób na stronie 10