Zakończenie Roku Szkolnego

25 czerwica br. zakończył się rok szkolny 2014/2015. Wójt Gminy Zadzim uczestniczył w uroczystościach w Zespole Szkół w Zadzimiu i w Zespole Szkół w Zygrach. Była to doskonała okazja do wręczenia nagród Wójta Gminy dla Młodych Liderów Samorządowych i uczniów, którzy otrzymali stypendia za uzyskane wyniki w nauce.

Czytaj więcej...

IX sesja Rady Gminy Zadzim

W dniu 24 czerwca br. odbyła się IX sesja Rady Gminy w Zadzimiu. W sesji uczestniczyli: wójt gminy, zastępca wójta gminy, skarbnik gminy, kierownicy jednostek organizacyjnych i referatów urzędu, laureaci  gminnego konkursu fotograficznego, przedstawiciele  posła Piotra Polaka, mieszkańcy gminy.

Podczas obrad Rada Gminy podjęła następujące uchwały:

- w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Zadzim za 2014 r.

- w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Zadzim absolutorium za 2014 r.

- w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za 2014 r. Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zadzimiu,

- w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 r. Gminnej Biblioteki Publicznej w Zadzimiu,

-w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Zadzimiu,

- w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa , wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso,

- w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso,

- w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Zadzim oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania,

- w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zadzim,

- w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2015 r.,

- w sprawie zmiany uchwały Nr VII/57/2015 Rady Gminy Zadzim z dnia 29.04.2015 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno –wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku,

- w sprawie wynajmu lokalu użytkowego (apteka),

- w sprawie skargi na kierownika GOPS.

Na sesji radni zostali zapoznani z wynikami kontroli realizacji zaleceń pokontrolnych przeprowadzonych przez Spółkę Jawną „Finansus”.

                                                                                              

Czytaj więcej...

Przerwy w dostawie energii elektrycznej

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Teren Rejon Energetyczny Sieradz  informuje swoich odbiorców o planowych przerwach w dostawie energii elektrycznej dla miejscowości zasilanych z niżej wymienionych stacji transformatorowych :

25.06.2015 r. godz. 8.00 - 15.00 - Ralewice 1

01.07.2015 r. godz. 8.00 - 15.00 - Alfonsów, Annów, Bratków Górny, Charchów Księży, Walentynów, Charchów Pański, Rzechta, Urszulin

Z przyczyn niezależnych od RE Sieradz może nie dojść do wyłączeń w wyżej podanych terminach.

Rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego

           

W dniu 24 czerwca  br. na sesji  Rady Gminy odbyło się wręczenie nagród laureatom Gminnego Konkursu Fotograficznego „Zwierzyniec” – zwierzęta w fotografii.

Rozstrzygnięcia Konkursu dokonała  Komisja Konkursowa powołana zarządzeniem Wójta Gminy.

Skład Komisji :

  1.  Ewa Słodzińska- absolwentka Wzornictwa Politechniki Łódzkiej oraz Projektowania Tkanin na łódzkiej ASP. Ukończyła również grafikę komputerową oraz rysunek żurnalowy.
  2. Halina Ryman – Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Zadzimiu.
  3. Marcin Żołnierkiewicz – informatyk, pracownik Urzędu Gminy w Zadzimiu

 Zdjęcia w przewidzianym regulaminem terminie złożyło 26 osób, wśród których byli dorośli oraz dzieci  i młodzież szkolna. Komisja  dokonała kwalifikacji zdjęć oraz ich oceny. Wszystkie nadesłane prace miały przydzielone numery. Komisja podczas oceny nie znała nazwisk autorów .W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego i przyznanej  punktacji komisja przyznała miejsca  i wyróżnienia  oraz ustaliła najmłodszego i najstarszego uczestnika  zgodnie z regulaminem konkursu.

I miejsce                    – Artur Jabłoński  

II miejsce                   – Julita Serafińska 

II miejsce ex aequo   – Magdalena Mroczek

Wyróżnienia :

- Natalia Rekawiecka

- Katarzyna Cepowska

- Agnieszka Jabłońska

- Sebastian Krajewski

- Emilia Magdziak

 Najstarsza uczestniczka  - Maria Klimczak

Najmłodsza uczestniczka -  Wiktoria Krawczyk

Trzy główne nagrody zostały ufundowane przez sponsorów, którymi byli :

  1. Piotr Polak – Poseł na Sejm RP
  2. Firma Handlowo-Usługowa Roman Juśkiewicz z Rzeczycy
  3. Firma UNIGLOB Beata Urlich Ostrów Osiedle

Czytaj więcej...

Przetłumacz stronę

Licznik odwiedzin

987673
DzisiajDzisiaj598
WczorajWczoraj457
W tym tygodniuW tym tygodniu598
W tym miesiącuW tym miesiącu3458
WszystkichWszystkich987673
Osób na stronie 8