W miesiącu wrześniu  2016 r. Gmina Zadzim zakończyła realizację projektu pn.: Segregacja się opłaca”. Gmina otrzyma  dofinansowanie w formie dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach działania. Edukacja Ekologiczna Mieszkańców Województwa Łódzkiego – Edycja 2016 . Całkowity koszt zadania wynosił 19.926,00 zł , dofinansowanie z WFOŚiGW w Łodzi – 17.000,00 zł. W ramach projektu gmina przygotowała folder skierowany do mieszkańców gminy i właścicieli działek letniskowych. Opracowanie to zawiera informacje na temat prawidłowego segregowania odpadów i roli segregacji w utrzymaniu czystego środowiska . Mieszkańcy znajdą tu wiadomości na temat gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Zadzim oraz stawki opłat za odbiór odpadów w sposób selektywny i nieselektywny.

Folder do pobrania