KURENDA

Urząd Gminy w Zadzimiu informuje, że w dniach 29,30 i 31 lipca 2019 r. na terenie Gminy Zadzim odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Harmonogram:

29.07.2019 r. (poniedziałek)

Sołectwa: Adamka, Bratków,  Charchów Księży,  Charchów Pański, Dąbrówka, Grabina,  Marcinów,  Pałki,  Ralewice,  Rzechta Drużbińska,  Rzeczyca,  Skęczno,  Wola Flaszczyna, Wyrębów, Wola Zaleska, Zadzim;


30.07. 2019 r. (wtorek)

Sołectwa: Bąki,  Bogucice,  Chodaki,  Dzierzązna,  Górki Zadzimskie, Iwonie,  Jeżew,  Kłoniszew,  Kraszyn,  Małyń,  Otok,  Pietrachy,  Piotrów,  Ruda Jeżewska,  Stefanów,  Wierzchy,  Zygry,  Żerniki

 

31.07. 2019 r. (środa)

Odpady nie zebrane w poprzednich dniach.

 

Szczegółowe informacje dotyczące odbioru powyższych odpadów będzie można uzyskać w Urzędzie Gminy Zadzim, pok. nr 9 tel. 0 43 678-61-60

 Podczas zbiórki odbierane będą następujące rodzaje odpadów:

  • odpady wielkogabarytowe (wersalki, tapczany, łóżka, fotele, elementy stolarki (bez szyb), dywany, wykładziny);
  • zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne  (telewizory, monitory - kompletne);
  • zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne (pralki, odkurzacze, drukarki, radia kompletne);
  • urządzenia zawierające freony lodówki, zamrażarki - kompletne);
  • opony samochodowe  

Uwaga: Zbiórka nie obejmuje odpadów powstałych w trakcie prowadzonej działalności gospodarczej, opon od ciągników, przyczep, naczep  i maszyn rolniczych oraz okien i drzwi z szybami.

Odpady będą zbierane od godziny 6:00 i należy je zgromadzić przy drodze utwardzonej do której jest swobodny dojazd.