Odbiorem i zagospodarowaniem odpadów na terenie Gminy Zadzim zajmuje się wybrana w wyniku przetargu nieograniczonego Firma:

Strach i Synowie Sp. z o.o.,
ul. Bór 169, 42-202 Częstochowa.

Odpady są zagospodarowane zgodnie zapisami Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami Województwa Łódzkiego w instalacji regionalnej EKO-REGION Sp. z o.o. Zakład w Dylowie.