•  Wójt Gminy Zadzim
  -
  Krzysztof Woźniak
 • Z-ca Wójta/Sekretarz
  - Irena Wawrzecka

Urząd Stanu Cywilnego i Ewidencja Ludności

 • Kierownik USC
  - Elżbieta Ostraszewska. tel. wew. 19

 

Referat Finansowo Podatkowy

 • Skarbnik Gminy
  -
  Jolanta Kubis, tel. wew. 28
 • Kierownik Referatu 
  - Zdzisława Stec, tel. wew. 28
 • Inspektor ds. księgowości budżetowej, szkół i opłat lokalnych
  -
  Żaneta Kujawa, tel. wew. 29
 • Inspektor ds. płac
  - Sylwia Herman, tel. wew. 18
 • Inspektor ds. wymiaru zobowiązań pieniężnych
  - Monika Lisowska , tel. wew. 26
 • Inspektor ds. księgowości podatkowej
  - Ewa Rzepka, tel. wew. 26
 • Inspektor ds. obsługi kasowej i egzekucji należności pieniężnych
  - Kamil Bienias, tel. wew. 18

Referat Administracji i Promocji

 • Kierownik Referatu
  -
  Bożena Karasińska, tel. wew. 14
 • Inspektor ds. samorządu i działalności gospodarczej
  - Sławomir Wawrzyniak, tel. wew. 22
 • Informatyk
  - Marcin Żołnierkiewicz, tel. wew. 23
 • Podinspektor ds. ochrony przeciwpożarowej, rolnictwa, promocji i archiwizacji
  - Anna Rojek, tel. wew. 22

 

Referat Inwestycyjno Komunalny

 • Kierownik Referatu
  -
  Marian Ufnalski, tel. wew. 23
 • Inspektor ds. drogownictwa i zaopatrzenia w wodę
  - Andrzej Jaszczura, tel. wew. 24
 • Podinspektor ds. planowania przestrzennego, mienia komunalnego
  - Bożena Krajewska, tel. wew. 24

 

Samodzielne stanowiska

 • Podinspektor ds. kadr i oświaty - Jolanta Gorąca, tel. wew. 18
 • Sekretarka - Barbara Krzesłowska, tel. wew. 34