Liczba mieszkańców w sołectwie: 162 osoby.

 

Sołtys: Gurazda Grażyna

Skład Rady Sołeckiej:

 

  • Gurazda Grażyna
  • Sobkowiak Dorota
  • Włodarczyk Wiesław

 

 

Miejscowości wchodzące w skład sołectwa: Iwonie, Babiniec