Na terenie gminy Zadzim funkcjonuje 7 Stacji Uzdatniania Wody i Zbiorcza Oczyszczalnia Ścieków w Zadzimiu oraz Przydomowa Oczyszczalnia Ścieków przy Zespole Szkół w Zygrach, przy budynku byłej Szkoły w Małyniu i przy budynku byłej Szkoły w Iwoniu .

Łączna długość sieci wodociągowej wynosi 229,6 km.